Kamen Rider Wizard (03/53)Một buổi nghi lễ bí ẩn được tổ chức vào ngày nhật thực xuất hiện của quỷ được gọi là Phantom toàn thế giới. Haruto Souma, người sống sót khỏi sự truy bắt của nhật thực sau buổi nghi lễ, cậu nhận được WizarDriver từ một phù thủy trắng bí ẩn, và thế là cậu bảo vệ người dân với cái tên Kamen Rider Wizard.
Nhân Lực:
Trans: Laugh
Edit: Rey
Typeset-Fx-Encode: GHOST 
Assdraw: Rey


Tập
Tựa đề
Online
Download
1
Phù Thủy Đeo Nhẫn
Google Drive
Click
2
Tui Muốn Thành Phù Thủy!
Google Drive
Click
3
Heshin! Truyền Hình Trực Tiếp
Google Drive
Click
4
Google Drive
Click

Đăng nhận xét

Copyright © Doge Fansub Online. Designed by OddThemes